Archive

Archive for December, 2014

Mitä valmentajan tulisi tietää valmennettavastaan? 

December 17th, 2014 Comments off

Ammattitaitoinen valmentaja tuntee valmennettavansa ja kunnioittaa hänen omistautumistaan lajilleen. Joukkuelajeissa valmentajalta vaaditaan jokaisen yksilön henkilökohtaista tuntemista. Jokaisen taidot ja tapa kehittyä ovat erilaisia, ja yksi suurimpia valmennustyön haasteita onkin saada erilaiset yksilöt kehittymään positiivisessa ilmapiirissä, tavoitteenaan sama päämäärä. Tähän tarvitaan valmentajaa, joka on valmis tutustumaan valmennettavaan tai valmennettaviin persooniin perusteellisesti.Valmentajan on hyvä kartoittaa suojattiensa historiaa: Millaista valmennettavan kehitys on ollut tähän mennessä? Miten hän reagoi paineen alla? Mitä hän tavoittelee uraltaan ja kuinka hän toimii mahdollisessa joukkuelajissa? Pelkistä tilastoista ei kuitenkaan selviä kilpailijan ihmistyyppi. Jotta valmentaja pystyisi rakentamaan toimivan joukkueen tai valmennussuunnitelman kasvatilleen, tulee hänen tuntea kilpailijansa hyvin. Millaisissa tilanteissa kilpailija loistaa ja menestyy, millaiset paikat taas saavat stressitasot korkealle ja mahdollisesti laskee suoritustasoa? Valmentajan kannattaa antaa aikaansa kasvatilleen, kuunnella ja keskustella. Kun vuorovaikutus- ja luottamussuhde on syntynyt, on valmennettavan helpompaa avautua valmennettavalle tunnoistaan, niin hyvistä kuin huonoistakin. Avoin keskusteluyhteys tässä tärkeässä suhteessa on avain menestykseen.Valmennettavien henkilökohtainen elämä saattaa jäädä monesti tuntemattomaksi tekijäksi valmennuspiireissä. Toisille urheiluharrastus saattaa olla pakopaikka vaikeasta elämäntilanteesta ja siihen tulee antaa mahdollisuus. Toisaalta valmentajan tulisi oikeastaan tietää valmennettavansa henkilökohtaisen elämän pääpiirteet. Tiukoissa tilanteissa painivalle on omistauduttava hieman enemmän. Valmentajan tuki voi olla kallisarvoista juuri näinä hetkinä ja se luo tärkeän sillan tulevaisuutta ajatellen valmentajan ja valmennettavan välille.

Categories: Vinkit Tags:

Kenestä voi tulla valmentaja?

December 12th, 2014 Comments off

Urheiluvalmentajaksi voi kouluttautua toisen asteen oppilaitoksissa tai Jyväskylän yliopistossa, joka tähtää ammattimaiseen koulutukseen. Tänä vuonna esimerkiksi Vierumäen opistossa alkaa uudistuneena koulutusohjelmana valmentajan ammattitutkinto, joka on tarkoitettu jo valmennusta harjoittaneille täydentäväksi koulutukseksi. Sen läpäisseet voivat toimia vaativissa valmennustehtävissä.Valmentajista saattaa olla helposti käsitys, että kaikki ovat entisiä kovan tason kilpaurheilijoita. Näin ei kuitenkaan ole, vaikka monessa lajissa tästä on toki hyötyä. Valmentaja voi olla loistava työssään vaikkei olisikaan henkilökohtaisesti lajia huipulla harrastanut, kun taas entinen lajin kilpaurheilija ei automaattisesti ole hyvä valmentaja. Kilpaurheiljataustasta on toki hyötyä: Tällöin valmentaja ymmärtää paremmin kisajännityksen ja tappioiden todelliset tunteet. Entiseltä urheilijalta voi odottaa myötäelämisen taitoa ja omalla uralla kehittyneitä työkaluja, joilla noustaan tappiosta taas voittoon.Nykyisin valmentajan vaatimukset ovat kasvaneet, kun kilpaurheilun valmennusohjelmiin on otettu mukaan monia uusia osa-alueita. Lajin tekniikan lisäksi olisi hyvä hallita anatomiaa, biomekaniikkaa ja fysiologiaa. Monien lajien valmennuspiireissä kehitys on kansainvälisellä tasolla huimaa, joten lajin uusia tuulia tulee seurata. Näiden pohjalta tuleekin miettiä, mitä uutta voidaan ottaa käyttöön omien valmennettavien kohdalla. Ihmissuhdetaidot ja psyykkisen valmennuksen keinot ovat nykyisin lähes jokaisen hyvän valmentajan tärkeimpien keinojen joukossa. Jatkuva itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen ovat merkkejä hyvästä ja innostuneesta valmennustyöstä.

Categories: Vinkit Tags:

Olisinko tiukka vai rento valmentaja? 

December 4th, 2014 Comments off

Valmentajan työ on tasapainoilemista kuljettaessa voitoista tappioihin, kehityksen tyssätessä loukkaantumisen vuoksi ja valmennettavan henkilökohtaisen elämän käännekohtien aallokossa. Erilaiset yksilöt tarvitsevat erityyppisiä valmentajia: Toiselle auktoriteettinen, ohjeita jakeleva tyyppi on luontaisempi tie kehitykseen. Toinen taas kaipaa demokraattisempaa suhtautumista ja päätösten pohtimista yhdessä. Yksilölajeissa ja joukkuelajeissa on eronsa, ja joukkueen jokaisen jäsenen mielipidettä on mahdoton huomioida harjoitteluohjelmassa. Täytyy myös miettiä, syökö laskeutuminen pelaajien tasolle valmentajan arvovaltaa. Valmentaja on tiiminsä johtaja ja vetäjä, jonka tulee lopulta vastuu ratkaisuistaan.Hyvä valmentaja osaa tasapainoilla tiukan ja rennon välimaastossa. Moni kaipaa harjoittelussaan varmoja otteita ja ohjeita, eikä ammattitaitoinen ja luotettava valmentaja epäröi. Tiukkuutta ja rentoutta tulee kuitenkin annostella oikeassa suhteessa ja oppia tilanteet, joissa on tarvetta empatialle ja myötäelämisen taidolle sekä huomioida myös ne hetket, jolloin jämäkät ohjeet tulevat tarpeeseen.Urheilusuorituksissa ja harjotteluissa tilanteet tapahtuvat ja muuttuvat nopeasti. Valmentajan täytyy olla valmistautunut henkisesti kaikkiin mahdollisuuksiin: Hän ei saa menettää hermojaan ja samaan aikaan häneltä odotetaan tiiminsä puolesta jämäkkyyttä kaikkia kohtaan. Valmentajalla tulisi olla aikaa istahtaa ja keskustella vaikeista hetkistä urheilijan kanssa. Kyky asettua toisen asemaan on valmentajan tärkeimpiä taitoja. Valmentajan tulee kuitenkin säilyttää kunnioitus ja oma arvovaltansa, jonka kautta hän luo uskoa ja itsevarmuutta pelaajiin. Herkkyyttä ja tiukkuutta oikein annosteltuna.

Categories: Vinkit Tags: