Home > Vinkit > Mitä valmentajan tulisi tietää valmennettavastaan? 

Mitä valmentajan tulisi tietää valmennettavastaan? 

December 17th, 2014

Ammattitaitoinen valmentaja tuntee valmennettavansa ja kunnioittaa hänen omistautumistaan lajilleen. Joukkuelajeissa valmentajalta vaaditaan jokaisen yksilön henkilökohtaista tuntemista. Jokaisen taidot ja tapa kehittyä ovat erilaisia, ja yksi suurimpia valmennustyön haasteita onkin saada erilaiset yksilöt kehittymään positiivisessa ilmapiirissä, tavoitteenaan sama päämäärä. Tähän tarvitaan valmentajaa, joka on valmis tutustumaan valmennettavaan tai valmennettaviin persooniin perusteellisesti.Valmentajan on hyvä kartoittaa suojattiensa historiaa: Millaista valmennettavan kehitys on ollut tähän mennessä? Miten hän reagoi paineen alla? Mitä hän tavoittelee uraltaan ja kuinka hän toimii mahdollisessa joukkuelajissa? Pelkistä tilastoista ei kuitenkaan selviä kilpailijan ihmistyyppi. Jotta valmentaja pystyisi rakentamaan toimivan joukkueen tai valmennussuunnitelman kasvatilleen, tulee hänen tuntea kilpailijansa hyvin. Millaisissa tilanteissa kilpailija loistaa ja menestyy, millaiset paikat taas saavat stressitasot korkealle ja mahdollisesti laskee suoritustasoa? Valmentajan kannattaa antaa aikaansa kasvatilleen, kuunnella ja keskustella. Kun vuorovaikutus- ja luottamussuhde on syntynyt, on valmennettavan helpompaa avautua valmennettavalle tunnoistaan, niin hyvistä kuin huonoistakin. Avoin keskusteluyhteys tässä tärkeässä suhteessa on avain menestykseen.Valmennettavien henkilökohtainen elämä saattaa jäädä monesti tuntemattomaksi tekijäksi valmennuspiireissä. Toisille urheiluharrastus saattaa olla pakopaikka vaikeasta elämäntilanteesta ja siihen tulee antaa mahdollisuus. Toisaalta valmentajan tulisi oikeastaan tietää valmennettavansa henkilökohtaisen elämän pääpiirteet. Tiukoissa tilanteissa painivalle on omistauduttava hieman enemmän. Valmentajan tuki voi olla kallisarvoista juuri näinä hetkinä ja se luo tärkeän sillan tulevaisuutta ajatellen valmentajan ja valmennettavan välille.

Categories: Vinkit Tags: