Home > Vinkit > Yksilön valmentamisessa huomioitavaa 

Yksilön valmentamisessa huomioitavaa 

January 3rd, 2015

Yksilön valmennustyö on parityöskentelyä, jossa kahden henkilön kemiat korostuvat. Tässä erityislaatuisessa suhteessa molemmilta vaaditaan paljon ymmärrystä, sitoutumista ja samoja suuntaviivoja. Joskus henkilöiden kemiat eivät kohtaa, vaikka valmentajan taidot olisivat huippuluokkaa ja valmennettava innokas osallistuja. Tällöin vaaditaan perusteellista keskustelua ja päätös siitä, onko yhteistä taivalta enää kannattavaa jatkaa.Laadukas harjoittelu perustuu hyvin mietittyyn valmennusohjelmaan. Valmentaja laatii, suunnittelee ja kyseenalaistaa. Hyvä valmennusohjelma syntyy oman valmennettavan tuntemuksesta: missä kehitysvaiheessa ollaan ja mitä tarvitaan kehityksen jatkumiseen? Yksilön valmentamisessa ollaan keskenään hyvin läheisessä symbioosissa, jossa keskusteluyhteyden tulee toimia. Valmennettavan tulee luottaa valmentajaansa joka suhteessa ja kaiken tarpeellisen tiedon tulisi olla avointa. Valmennusohjelmasta, harjoituksista, henkilökohtaisesta elämästä ja mieltä askarruttavista asioista tulee voida keskustella ilman jännitteitä tai pelkoa. Luottamuksellinen suhde, jossa tavoite on yhteinen, on paras kasvualusta menestyvälle urheilijalle.Yksilölajit ovat usein puurtamista ilman joukkuekavereiden kanssa jaettua iloa ja olalle taputuksia. Yksilölajeissa valmentajan rooli korostuukin myös tässä suhteessa. Tappio, voitto tai yllättävät loukkaantumiset jaetaan yhdessä, jolloin valmentaja eläytyy kilpailijansa kokemuksiin ja tunteisiin. Kilpailija on aloittanut aikoinaan harrastuksen urheilun ilosta ja lajin innostamana. Erityisesti yksilölajeissa, joissa harjoittelu on toisinaan yksinäistä pusertamista, tulee muistaa säilyttää liikunnan ilo. Valmentajan tulee muistaa, ettei iloa ylläpidetä pelkillä rajoituksilla, kielloilla ja puurtamisella. Urheilijalle tulee antaa omaa tilaa ja mahdollisuus kertoa omia ajatuksiaan valmennuksesta, onhan hän paras kertomaan, miltä valmennussuunnitelma tuntuu.

Categories: Vinkit Tags: