Home > Vinkit > Valmentajalle olennaiset taidot

Valmentajalle olennaiset taidot

January 7th, 2015

Valmentaja on merkittävässä roolissa kilpailijan tai kilpailijoiden kehityksessä. Näkyvien tulosten lisäksi valmentaja muokkaa ajatusmaailmaa, arvoja ja tavoitteita. Mitä nuorempana valmennus aloitetaan ja mitä pidempään ollaan saman valmentajan kanssa yhteistyössä, sitä vahvempi vaikutus valmentajalla on yksilön kehitykseen. Valmentajan voidaankin katsoa olevan isossa vastuussa siitä, millaiseksi ihmiseksi valmennettava kasvaa. Huipputasolla kilpailija ja hänen ohjaajansa viettävät yhdessä pitkiä aikoja. Molempien tavoitteet ovat korkealla, joten näiden kahden suhteesta syntyy ainutlaatuinen side.Valmentajan vaikutus erityisesti nuoren asenteisiin, arvoihin, käytöstapoihin, ihmissuhteisiin on valtavassa roolissa niiden kehittymisessä sekä itsekunnioituksessa. Teknisten taitojen lisäksi valmentajalta vaaditaan hyviä ihmissuhdetaitoja: hänen tulee pystyä ymmärtämään kasvattejaan yksilötasolla, ei ainoastaan kilpailevina yksilöinä, joilta odotetaan aina vain parempia suorituksia. Valmentajan tulee nähdä oma tiensä kehityksenä kilpailijan rinnalla.Myös valmentajana kehittyy valmennettavansa mukana. Teknisen osaamisen lisäksi hänen ihmistuntemuksensa parantuu. Hän oppii ymmärtämään kasvattiaan paremmin, osaa analysoida omia ja toisen vahvoja sekä heikkoja puolia kokonaisuutena.Valmentajan rooli vaihtelee mm. sen mukaan, millainen valmennettava henkilö tai ryhmä on, onko kyseessä lapsia tai nuoria tai onko joukko hajonnaltaan homogeeninen vai ei. Monikansalliset valmennettavat vaativat myös valmentajalta mahdollisesti toisenlaisen kulttuurin ja sen vaikutusten ymmärrystä. Valmennettavilla saattaa olla henkilökohtaisessa elämässään vaativia hetkiä: millaisen roolin valmentaja ottaa tilanteessa, jossa tarvitaan normaalista poikkeavaa tukea? Valmentajan taidot testataan yhä uudelleen ja uudelleen, sillä suoritusten ja kehityksen lisäksi valmennettavan omassa elämässä tapahtuu muutoksia, joihin valmentaja ja kilpailija vastaavat tiiminä, joko onnistuen tai epäonnistuen.

Categories: Vinkit Tags: