Archive

Archive for January 22nd, 2015

Joukkueen valmentamisessa huomioitavaa 

January 22nd, 2015 Comments off

Joukkuelajit ovat haastavia, mutta antoisia valmentajille. Joukkue koostuu useista eri yksilöistä, jotka ovat eri tasoilla, tulevat erilaisista kodeista tai lähtökohdista ja joiden motivaatio lajiin voi olla erilainen ja syntyä eri asioiden pohjalta. Valmentajan tehtävänä on jalostaa tämä monipuolinen ja herkkä kokoonpano toimimaan yhteisen tavoitteen puolesta ja käyttää jokaisen yksilön taidot parhaimmalla mahdollisella tavalla.Joukkuelajeissa yksilöllinen valmennus on noussut yhä suurempaan rooliin. Joukkueessa jokainen yksilö täyttää tietyt kriteerit osaamisen suhteen, mutta kahta samankaltaista pelaajaa ja henkilöä ei joukkueesta löydy. Tässä piileekin joukkuelajien voima ja haaste. Joukkuelajin valmentajan urakka on suuri, sillä hänen tulee lajin teknisen kehityksen lisäksi seurata joukkonsa yksilötason kehitystä ja olla tietoinen jokaisesta kasvatistaan yksilönä. Jokainen kilpailija on saatava motivoitumaan yhteisen tavoitteen eteen, sillä yksikin innostumaton osallistuja voi saada tavoitteen karkaamaan kauas. Panostaminen henkiseen kehitykseen ja psyykkisen valmennuksen rooli nousee tiimityössä merkittäväksi tekijäksi. Mikäli joukkue saadaan kisatilanteessa hurmostilaan, jossa voittoa tavoitellaan ilolla ja venytään taitojen äärirajoille, voidaan sanoa valmentajan onnistuneen työssään.Joukkueiden valmentaminen on kokonaisvaltaista hienosäätöä, jossa jokaista valmennetaan toisaalta yksilönä mutta samanaikaisesti osana ryhmää. Jokaisen tulisi saada varmuus omasta tärkeydestään osana tiimiä. Valmentajan suunnitelmat ja innostus eivät yksinään riitä, sillä joukkueeseen tarvitaan myös innostuneet yksilöt. Pelaajilla tulee olla riittävästi motivaatiota ja tietty taitotaso, josta ponnistaa, sillä paraskaan valmentaja ei voi tehdä ihmeitä. Menestys joukkuelajeissa perustuu vahvasti taidokkaaseen ja hyvät ihmissuhdetaidot omaavaan valmennukseen, joka onnistuu luotsaamaan taitavan ja innostuneen joukkueen menestykseen. Omistautumista tiimityölle tarvitaan siis molemmilta puolilta, niin valmentajalta kuin joukkueeltakin.

Categories: Vinkit Tags: